Mikä tahansa hiekka soveltuu turva-alustaksi taulukossa 4 esitettyinä kerrospaksuuksina, kunhan sen raekokojakauma D60 / D10 < 3,0.

  • D60 on se raekoko, jota pienempiä on 60 % aineksen massasta ja vastaavasti D10 on se raekoko, jota pienempiä on 10 % aineksen massasta.
  • Esimerkiksi hiekka, jonka D60 raekoko on 6,01 mm ja D10 raekoko on 2,39 mm saa raekokojakauma D60 / D10 arvoksi 6,01 / 2,39 = 2,51. Koska tämä on alle 3,0, materiaali soveltuisi turva-alustaksi.
  • Suomessa raekooltaan 0 - 6 mm kivituhka 100 mm kerroksena rinnastetaan pintamaahan ja katsotaan riittäväksi 1 m putoamiskorkeuteen asti.

PATH Safe to Play Book 3. Tekninen tuotanto3.3. Iskunvaimennus3.3.1. Iskunvaimennuksen arviointikriteerit3.3.1.2. EN 1176-1 Taulukko 4